Contact opnemen met Pastorale Diensten
Citaat van de week
'Alles kan God, maar één ding niet: hen teleurstellen die op Hem vertrouwen' (E.P. Schumacher)

Individuele gesprekken

Bij persoonlijke begeleiding maken we met u een afspraak voor een aantal gesprekken. Deze gesprekken worden in de regel bij ons thuis gehouden. Maar indien dat gewenst of noodzakelijk is, kunnen wij ook naar u toe komen, mits u in Den Haag e.o. woont.
Bij deze gesprekken is ons uitgangspunt, dat wij uw persoonlijke overtuiging respecteren. We willen graag met u meedenken en u steunen vanuit onze geloofsovertuiging. Het is niet onze intentie u deze voor te schrijven.

Dezelfde uitgangspunten hanteren we als het individuele gesprek de vorm van een emailcontact zou aannemen. Ook daartoe bieden wij graag de mogelijkheid.

Ambtsgeheim

Wij hebben als pastores een ambtsgeheim. Wat u ons in vertrouwen meedeelt, is bij ons veilig.

Rituelen

Wij bieden aan om samenkomsten ter gelegenheid van belangrijke levensmomenten te verzorgen. Bij de vormgeving willen wij recht doen aan uw ideeën over de vormgeving. In een voorbereidend gesprek geven wij u graag de gelegenheid om samen met ons de inhoud en vorm te bespreken.

Vergoedingen

Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden, aan eventuele vervolgafspraken wel.


Deze vergoedingen komen ten goede aan de Protestantse Gemeente van Den Haag.

Contact

U kunt contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen en daarbij uw vraag of verzoek te formuleren. Uw persoonlijke gegevens kunt u beperken tot uw naam en e-mailadres. U kunt ook uw telefoonnummer opgeven, in het geval u er de voorkeur aan geeft dat wij u bellen en u één en ander kunt toelichten.
Wij kunnen dan een afspraak maken voor een eerste gesprek. Tijdens dat gesprek bekijken we samen met u wat wij voor u kunnen betekenen en maken eventuele vervolgafspraken.

Beginpagina