Contact opnemen met Pastorale Diensten
Citaat van de week
'Alles kan God, maar één ding niet: hen teleurstellen die op Hem vertrouwen' (E.P. Schumacher)

Wij zijn een team van predikanten dat verbonden is aan de Protestantse Gemeente van Den Haag. Het team van Pastorale Diensten bestaat uit universtair geschoolde pastores met een ruime ervaring in de individuele begeleiding en het leiden van vieringen. Onze werkterrein is Den Haag ZuidWest.

Wij werken vanuit een christelijke inspiratie, maar respecteren uw levensvisie. De gesprekken met Pastorale Diensten hebben dan ook een open karakter, waarin uw persoonlijke overtuiging in zijn waarde wordt gelaten. Wij hebben als pastores een ambtsgeheim.

Op de onderstaande pagina’s kunt u nader met ons kennismaken:


Beginpagina