Contact opnemen met Pastorale Diensten
Citaat van de week
'Alles kan God, maar één ding niet: hen teleurstellen die op Hem vertrouwen' (E.P. Schumacher)

Pastorale Diensten is team van Haagse predikanten van de Protestantse Gemeente in Den Haag. Wij bieden pastorale begeleiding aan hen voor wie geloof op de één of andere wijze belangrijk is, maar die zich niet (meer) betrokken voelen bij een kerkelijke gemeenschap.  Daarbij werken we vanuit de gedachte dat de christelijke traditie een bron van levenswijsheid is en Geestkracht. Een bron, die ook hen die geen lid meer zijn van een kerk dikwijls inspiratie biedt.

Ons aanbod